"To perform the most cost effective resourcing solution, securing all future workforce needs."

Randstad Sourceright är ett fristående bolag som erbjuder VMS/MSP program som hanterar och supporterar konsultintensiva bolags resursbehov. Det inkluderar hantering av konsultflödet, relation, uppföljning och kvalitetssäkring av leverantörer, effektiviserad fakturering, supporterar beställande chefer, kontroll på KPIer samt identifierar utvecklingsmöjligheter. Upplägg tas fram och formas enligt kundönskemål och behov.

Via leverantörer säkrar vi en bredd och kvalité på leverans inom alla kompetensområden.

Våra team är en neutral part som arbetar antingen on eller off site och de har själva erfarenhet från de kompetensområden de supporterar kunderna med.

Alla processer granskas, kvalitetssäkras och dokumenteras, ex. implementering av ny leverantör, hantering av beställningar, on/off boarding och fakturering.

Vilket värde erbjuder vi kunderna?

Genom Randstad Sourceright får bolag med hög volym på konsulter och stor beställarorganisation en lösning som innebär att de enbart har en kontaktyta gällande; beställningar, fakturering, uppföljning, avtalsförhandling samt att vi hanterar alla relationer med leverantörer och ger support till beställande chefer, HR och Inköp.

För kunden sparar detta tid, ger en kvalitetssäkring och säkrar efterlevnaden av rutiner och processer.

Kundcase: MSP med AstraZeneca

Under 2013 fördjupade Proffice (nuvarande Randstad) och AstraZeneca sitt samarbete med en MSP­-lösning, där Randstad Sourceright är en Managed Service Provider för personalinhyrning. Det innebär att Randstad Sourceright är en oberoende part som hanterar hela flödet av AstraZenecas inhyrda konsulter: beställning, adminis­tration i samband med att konsult börjar och slutar uppdrag, uppföljning, samt är ett stöd för deras beställande chefer. Vi säkerställer även att policyer och riktlinjer följs.

Randstad Sourceright har i sin tur avtal med flera bemanningsleverantörer för leveransen. Dessa har valts ut tillsammans med AstraZeneca.