Randstad Sourceright är ett fristående bolag i Randstadkoncernen. Vi levererar neutrala MSP lösningar till kunder genom våra on/off sight team som är specialiserade inom de kompetensområden vi hanterar - administration & kontor, HR, ekonomi, industri & logistik, teknik, kundservice, life science, media, information & kommunikation, IT och vård.

All leverans sker genom underleverantörer som selekteras och kontrakteras tillsammans med kund. Randstad Sourceright har idag avtal med de ledande bemanningsbolagen samt en bredd av leverantörer för nischade konsultområden.

Vi erbjuder lösningar inom personaluthyrning, rekrytering och omställning.

Vår vision

To perform the most cost effective resourcing solution, securing all future workforce needs.